Main   Match AV02 by Richard Pavlicek  

1997 Vanderbilt

Cayne vs. Schwartz

BoardCayne NSScoreSchwartz NSScoreIMP ResultState of Match
14 S West -1+503 S West -4+200Schwartz +4Schwartz 4-0
23 NT West =-4003 NT West -1+50Schwartz +10Schwartz 14-0
34 S× North -3-5003 NT East +1-630Cayne +4Schwartz 14-4
42 D East +2-1303 D West +2-150Cayne +1Schwartz 14-5
54 S South -1-1005 D East =-400Cayne +7Schwartz 14-12
64 S East =-6204 S East =-620TieSchwartz 14-12
72 S North -1-1002 D East =-90TieSchwartz 14-12
83 S North -1-504 S× North -1-100Cayne +2Even 14-14
95 D× South -3-5005 D South -3-150Schwartz +8Schwartz 22-14
103 NT West -3+3003 NT West -3+300TieSchwartz 22-14
114 S South +1+4504 S South +1+450TieSchwartz 22-14
122 H West =-1102 S South -2-200Cayne +3Schwartz 22-17
133 NT South -5-5003 NT South +1+630Schwartz +15Schwartz 37-17
142 S East +1-1402 S East +1-140TieSchwartz 37-17
152 NT East =-1203 D West =-110TieSchwartz 37-17
163 NT North +2+4603 NT North +2+460TieSchwartz 37-17

174 H North +1+4504 H North +1+450TieSchwartz 37-17
183 NT South +3+6903 NT South +3+690TieSchwartz 37-17
192 H South +2+1702 H South +2+170TieSchwartz 37-17
206 H North =+14304 H North +2+680Cayne +13Schwartz 37-30
21Passed out0Passed out0TieSchwartz 37-30
223 NT East =-6003 NT East -2+200Schwartz +13Schwartz 50-30
233 S West -1+1003 H× South -1-200Cayne +7Schwartz 50-37
244 H North =+4204 H North =+420TieSchwartz 50-37
257 D North -1-506 NT North +1+1020Schwartz +14Schwartz 64-37
261 NT North =+904 S South =+620Schwartz +11Schwartz 75-37
274 H North -1-503 H North =+140Schwartz +5Schwartz 80-37
283 NT West +1-4303 NT East -1+50Schwartz +10Schwartz 90-37
293 C East -1+1003 C East -1+100TieSchwartz 90-37
301 NT West =-902 S South -1-50Schwartz +1Schwartz 91-37
313 NT East =-4003 NT East =-400TieSchwartz 91-37
322 S South +3+2005 C North =+400Schwartz +5Schwartz 96-37

334 H South =+4204 H South =+420TieSchwartz 96-37
343 S South -1-1003 D East -1+50Schwartz +4Schwartz 100-37
353 NT West +1-6303 NT West +2-660Cayne +1Schwartz 100-38
362 S× South -1-2003 NT West =-600Cayne +9Schwartz 100-47
371 NT East -2+1001 NT East -1+50Cayne +2Schwartz 100-49
383 NT West -3+3002 S North -2-100Cayne +9Schwartz 100-58
395 C North =+6003 NT South +2+660Schwartz +2Schwartz 102-58
405 D West +1-4205 D West +1-420TieSchwartz 102-58
412 H West -2+2001 NT South =+90Cayne +3Schwartz 102-61
423 S West +1-1704 S West =-620Cayne +10Schwartz 102-71
436 H South -1-504 H North +1+450Schwartz +11Schwartz 113-71
442 D West =-902 H West -1+50Schwartz +4Schwartz 117-71
456 C× South -2-5005 S× West =-850Cayne +8Schwartz 117-79
462 H South -1-502 H South -1-50TieSchwartz 117-79
474 H East =-4204 H East -1+50Schwartz +10Schwartz 127-79
483 C North =+1103 C South =+110TieSchwartz 127-79

493 NT West -1+503 NT West -1+50TieSchwartz 127-79
505 C× East -3+5004 S South +1+650Schwartz +4Schwartz 131-79
516 S West -1+1005 S West +2-710Cayne +13Schwartz 131-92
523 H East =-1403 NT East -3+300Schwartz +10Schwartz 141-92
534 S East +1-4504 S East +1-450TieSchwartz 141-92
541 NT West -2+2001 NT West -2+200TieSchwartz 141-92
556 NT West =-14407 D West -1+100Schwartz +17Schwartz 158-92
564 S North =+4204 H West -2+100Cayne +8Schwartz 158-100
571 NT West +2-1502 D East +1-110Schwartz +1Schwartz 159-100
584 H North +1+6504 H North +1+650TieSchwartz 159-100
592 S× East -2+3003 D North =+110Cayne +5Schwartz 159-105
603 NT South -1-1003 NT North -2-200Cayne +3Schwartz 159-108
611 NT East -2+2002 C West -2+200TieSchwartz 159-108
623 S East -1+504 H West =-420Cayne +10Schwartz 159-118
634 S× East =-5904 S× West +1-690Cayne +3Schwartz 159-121
643 NT East -2+2001 NT East +1-120Cayne +8Schwartz 159-129


Vanderbilt Knockout TeamsMarch 1997Dallas TXHyatt Regency Hotel
Final, Segment 1OpenCayne NSClosedSchwartz NS
Board 1
None Vul
S K 10
H A 8 5 4 2
D J 5 2
C 8 5 3
Boyd
West

3 S


Lead
D 2
D A
S 5
D 5
D 8
C 4
Passell
North
Pass
Pass


2nd
3
S 3
K
Q
H 10
10
Robinson
East
Pass
4 S


3rd
7
J
7
K
H 8
K
Seamon
South
3 D
AP


4th
6
9
2
H 9
S Q
3
Cayne
West

1 S
3 C

Lead
D 2
D K
S 5
D 5
S A
S J
C J
Goldman
North
Pass
Dbl
3 D

2nd
3
S 3
K
Q
10
H 5
3
Burger
East
Pass
1 NT
3 S

3rd
8
J
7
A
Q
H 3
A
Soloway
South
1 D
2 D
AP

4th
6
9
2
S 8
4
6
10
S A J 8 5 3
H 10 9
D 6
C K Q J 6 2
TableS Q 7
H Q J 7 3
D Q 9 3
C A 9 7 4


Par +100
4 C× EW -1
S 9 6 4 2
H K 6
D A K 10 8 7 4
C 10

Schwartz +4Schwartz 4-04 S West -1+503 S West -4+200


Board 2
N-S Vul
S 6 3
H Q 6 4
D 10 8 7
C K Q 9 8 5
Boyd
West

2 NT


Lead
S 6
H K
H A
D 3
S 8
C J
Passell
North

Pass


2nd
7
4
6
7
K
A
Robinson
East
Pass
3 NT


3rd
Q
3
7
A
9
9
Seamon
South
2 D1
AP


4th
A
2
5
6
3
2
Cayne
West

1 NT
2 D

Lead
C 8
C 6
C 9
D 3
H 3
D 9
H 7
H 8
Goldman
North

Pass
Pass

2nd
2
10
7
7
2
8
5
Q
Burger
East
Pass
2 C
3 NT

3rd
J
Q
S 5
A
A
K
K
9
Soloway
South
Pass
Pass
AP

4th
3
4
A
5
4
6
6
J
S A J 9
H A K 8
D J 9 4 3
C A 10 3
TableS 8 7
H 10 9 7 3
D A K Q 2
C 7 4 2


Par -400
3 NT EW
S K Q 10 5 4 2
H J 5 2
D 6 5
C J 6


Schwartz +10Schwartz 14-03 NT West =-4003 NT West -1+50


Board 3
E-W Vul
S 10 9 8 7 5 2
H 5 2
D 10 2
C A 10 7
Boyd
West

1 H
Pass

Lead
H J
H A
H K
C J
C 2
C 4
D 2
D 7
D 5
S 10
S 3
Passell
North

2 S
Pass

2nd
3
2
S 7
K
3
5
A
K
J
Q
Robinson
East

3 NT
Dbl

3rd
Q
8
S J
6
10
9
3
4
S 2
A
Seamon
South
Pass
4 S
AP

4th
5
4
7
7
Q
A
6
10
Q
6
Cayne
West

2 H
3 NT

Lead
D 5
S 6
C 2
Goldman
North

Pass
AP

2nd
J
7
3
Burger
East

2 NT


3rd
10
K
A
Soloway
South
Pass
Pass


4th
7
A
4
S 6
H A K Q 10 9 6
D J 6 4
C 9 6 3
TableS K Q J 4
H J 8
D A Q 7
C Q J 8 4


Par -500
4 S× NS -3
S A 3
H 7 4 3
D K 9 8 5 3
C K 5 2

Cayne +4Schwartz 14-44 S× North -3-5003 NT East +1-630


Board 4
Both Vul
S Q 10 3
H 9 3
D 7 6 4
C Q 10 5 4 2
Boyd
West
1 C
Dbl
2 D

Lead
S A
S 4
C 6
H 5
C A
C 8
H 10
C J
D 5
D 10
D 9
H 7
Passell
North
Pass
Pass
AP

2nd
J
D 2
2
6
4
5
4
Q
3
S 7
7
Robinson
East
1 D
1 NT


3rd
Q
3
K
K
3
D 8
Q
D Q
6
K
S 8
Seamon
South
1 S
Pass


4th
5
6
7
9
9
S 2
3
D A
J
4
H 8
Cayne
West
1 D
2 C


Lead
H 9
D Q
S A
D 5
S 6
C 6
S 8
C A
C 8
D J
H 5
Goldman
North
Pass
Pass


2nd
A
A
J
3
2
2
4
4
10
H 6
8
Burger
East
1 S
3 D


3rd
4
2
3
4
D 9
K
D K
3
D 10
C J
Q
Soloway
South
Pass
AP


4th
7
6
5
8
10
7
Q
9
S 7
7
3
S J
H K Q 7 2
D K 9 3 2
C A J 8 6
TableS 9 8 6 5
H A 10 5
D Q J 10 8
C K 3


Par -600
5 D EW
S A K 7 4 2
H J 8 6 4
D A 5
C 9 7


Cayne +1Schwartz 14-52 D East +2-1303 D West +2-150


Board 5
N-S Vul
S Q J 10 7
H K Q 10 9
D 10
C J 10 9 4
Boyd
West

Pass

Lead
C 3
S 5
D 7
C 2
H A
Passell
North
Pass
4 S

2nd
4
A
10
A
9
Robinson
East
Pass
AP

3rd
5
7
K
S 3
2
Seamon
South
2 S


4th
K
8
3
J
4
Cayne
West

5 D

Lead
C K
S 2
D 6
D K
H 6
H 10
H A
H 7
C 6
Goldman
North
Pass
Pass

2nd
3
A
10
Q
4
2
Q
K
A
Burger
East
2 D
Pass

3rd
4
7
A
5
3
5
C 2
D 4
D 7
Soloway
South
2 S
Pass

4th
5
8
3
S 10
9
J
C Q
S 4
S A 3
H A J 8 7 3
D J 9 7 6 5
C 3
TableS 8
H 6 2
D A K 8 4 2
C 8 7 6 5 2


Par -400
5 D EW
S K 9 6 5 4 2
H 5 4
D Q 3
C A K Q


Cayne +7Schwartz 14-124 S South -1-1005 D East =-400


Board 6
E-W Vul
S J 7 4 3
H A 7 4
D J 10 6
C 8 3 2
Boyd
West

1 C
2 C
2 H

Lead
D K
C A
C K
H Q
S 4
C 4
H 6
S 6
H K
Passell
North

Pass
Pass
Pass

2nd
A
3
2
A
8
8
8
3
9
Robinson
East
Pass
1 S
2 D
4 S

3rd
6
6
D 4
2
10
S 2
S 5
A
D 3
Seamon
South
Pass
Pass
Pass
AP

4th
2
10
7
3
K
9
7
H 5
4
Cayne
West

1 C
2 D
2 S

Lead
D 5
C A
C K
H Q
C 8
D K
H K
H 6
D 9
H 10
S 3
Goldman
North

Pass
Pass
Pass

2nd
A
3
2
A
D 4
3
8
9
J
J
9
Burger
East
Pass
1 S
2 H
4 S

3rd
6
6
D 8
2
Q
10
D 7
S 5
S 8
S 6
Soloway
South
Pass
Pass
Pass
AP

4th
2
10
9
3
5
S 2
7
4
Q
S 7
S K 6 5
H Q
D A 9 7 3
C A K J 5 4
TableS A Q 9 8 2
H K 10 6 2
D 8 4 2
C 6


Par -650
5 S EW
S 10
H J 9 8 5 3
D K Q 5
C Q 10 9 7


TieSchwartz 14-124 S East =-6204 S East =-620


Board 7
Both Vul
S Q 9 6 4 2
H 7
D Q 2
C J 8 7 3 2
Boyd
West

1 NT
Pass
Pass

Lead
D 9
H Q
H K
C 3
H 6
C 7
D K
D J
C 2
D 10
H 10
D 8
Passell
North

Pass
2 C
2 S

2nd
5
7
S 2
A
9
4
4
S 5
S 8
C 9
4
H J
Robinson
East

Pass
2 D
AP

3rd
A
8
2
Q
A
K
2
S 6
S J
C 8
S 9
S A
Seamon
South
Pass
Dbl
Dbl


4th
Q
3
5
5
S 4
10
3
6
6
7
S 10
Cayne
West

1 NT
Pass


Lead
H J
D A
D 4
C 3
D 7
H 10
Goldman
North

Pass
2 C


2nd
A
2
Q
A
J
K
Burger
East

Pass
2 D


3rd
7
3
6
Q
C 6
C 2
Soloway
South
Pass
Dbl
AP


4th
6
5
10
5
S 2
2
S A 5 3
H A K Q 4
D A 4
C 10 9 6 5
TableS K 10 8
H 8 6 2
D 9 8 7 6 3
C A 4


Par -120
2 NT EW
S J 7
H J 10 9 5 3
D K J 10 5
C K QTieSchwartz 14-122 S North -1-1002 D East =-90


Board 8
None Vul
S K Q 9 6 4 2
H 5
D 10 9 5 4 3
C 9
Boyd
West
3 C
Pass

Lead
D K
C 7
H A
C 8
D 3
H 2
D 10
H 3
D 9
C K
D A
Passell
North
Pass
3 S

2nd
6
A
10
10
2
Q
8
C 3
J
S K
H 7
Robinson
East
Pass
AP

3rd
7
4
5
S 2
S 7
S 4
S 10
S 6
H 4
S A
C 6
Seamon
South
3 H


4th
4
9
8
5
Q
6
C 2
K
S 3
J
5
Cayne
West
3 C
Pass

Lead
D A
C 7
H A
C 8
D 3
H 2
D 4
H 3
D 10
D K
Goldman
North
Pass
4 S

2nd
6
A
10
10
2
Q
8
C 4
J
C J
Burger
East
3 NT
Dbl

3rd
7
2
5
S 2
S 7
S 4
S 10
S 6
H 7
C Q
Soloway
South
4 H
AP

4th
5
9
6
5
Q
8
C 3
K
C 6
9
S 5 3
H Q 10
D Q 7
C K Q 10 6 4 3 2
TableS A J 8
H K 8 6
D A K J 8 2
C 7 5


Par -430
4 NT EW
S 10 7
H A J 9 7 4 3 2
D 6
C A J 8
Cayne +2Even 14-143 S North -1-504 S× North -1-100


Board 9
E-W Vul
S Q 10 7 4
H 8 4
D 9 7 5 4
C 7 6 3
Boyd
West

1 S
4 H


Lead
H Q
S 9
H 7
S 5
C A
Passell
North
Pass
Pass
5 D


2nd
4
4
J
7
D 3
Robinson
East
Pass
2 H
Dbl


3rd
10
D 10
K
D J
2
Seamon
South
1 D
2 S
AP


4th
6
3
8
J
3
Cayne
West

Pass
Pass
5 C

Lead
H A
S 9
H 9
S 5
Goldman
North
Pass
2 H
3 C
5 D

2nd
4
Q
J
4
Burger
East
Pass
Pass
Dbl
AP

3rd
10
D 10
Q
D J
Soloway
South
2 D
2 S
3 D


4th
6
2
8
3
S K 9 8 6 5
H A K Q
D
C K J 9 5 2
TableS
H 10 9 7 5 3 2
D J 10
C A Q 10 8 4


Par -1400
7 S× NS -6
S A J 3 2
H J 6
D A K Q 8 6 3 2
C
Schwartz +8Schwartz 22-145 D× South -3-5005 D South -3-150


Board 10
Both Vul
S K 8 7 6 3 2
H A Q 10
D K Q J
C Q
Boyd
West

1 D
3 NT


Lead
S 6
D A
D 8
S K
D 4
S 8
S 7
H A
S 3
Passell
North

1 S
AP


2nd
5
J
Q
9
K
H 2
C 3
7
H 9
Robinson
East
Pass
Dbl3rd
10
2
3
4
5
C 2
C 4
8
C 6
Seamon
South
Pass
Pass4th
Q
7
S J
A
H 3
H 4
C 8
6
C J
Cayne
West

1 D
2 NT
3 NT

Lead
S 6
D A
D 6
S K
D 4
S 8
Goldman
North

1 S
Pass
AP

2nd
5
Q
K
9
J
H 2
Burger
East
Pass
Dbl
3 D


3rd
10
3
2
4
5
C 2
Soloway
South
Pass
Pass
Pass


4th
Q
7
S J
A
H 3
C 8
S A Q
H 6 4
D A 10 8 6 4
C A K J 8
TableS 9 5
H K J 9 7 2
D 9 5 3 2
C 5 3


Par -130
4 D West
S J 10 4
H 8 5 3
D 7
C 10 9 7 6 4 2
TieSchwartz 22-143 NT West -3+3003 NT West -3+300


Board 11
None Vul
S J 8 4 3
H K Q 4 3
D J 9
C 9 6 3
Boyd
West

Pass
Pass
Pass

Lead
D 3
Passell
North

2 D
3 C
4 S

2nd
9
Robinson
East

Pass
Pass
AP

3rd
A
Seamon
South
2 C
2 NT
3 S


4th
6
Cayne
West

Pass
Pass


Lead
D 3
C 5
Goldman
North

3 C
4 S


2nd
9
A
Burger
East

Pass
AP


3rd
A
7
Soloway
South
2 NT
3 S4th
6
3
S 10 2
H 10 6
D 8 7 5 4 3
C Q 10 7 2
TableS 9 7
H 9 8 7 2
D A Q 10 2
C K 8 5


Par +450
5 S NS
S A K Q 6 5
H A J 5
D K 6
C A J 4
TieSchwartz 22-144 S South +1+4504 S South +1+450


Board 12
N-S Vul
S J 6 2
H 7 3 2
D Q 2
C J 8 5 3 2
Boyd
West
1 H
2 H


Lead
D Q
D 9
C A
C 10
C Q
S K
S A
D 5
H 5
S 3
Passell
North
Pass
Pass


2nd
3
K
2
3
H J
10
9
H A
2
H Q
Robinson
East
1 NT
Pass


3rd
A
2
4
K
S 4
2
6
S J
9
C 8
Seamon
South
Dbl
Pass


4th
4
6
7
6
5
5
7
7
K
Q
Cayne
West
1 H
2 H
AP

Lead
H A
H 6
C 4
H 5
C K
C 9
S 10
S 3
D Q
Goldman
North
Pass
Pass


2nd
2
3
7
7
6
D 5
2
9
6
Burger
East
1 NT
Pass


3rd
9
S 7
A
S 5
10
S 4
Q
J
9
Soloway
South
Pass
2 S


4th
4
J
2
K
3
5
K
D 3
K
S 10 9 4
H A Q 10 8 6 5
D K 4
C A 10
TableS Q 7 5
H 9
D 10 8 7 6 3
C K Q 9 4


Par -110
2 H EW
S A K 8 3
H K J 4
D A J 9 5
C 7 6
Cayne +3Schwartz 22-172 H West =-1102 S South -2-200


Board 13
Both Vul
S K J 8 5
H 8
D A J 9 8 7 4 2
C 4
Boyd
West

2 H
AP

Lead
H 5
H 6
C 9
H 9
D K
C A
D 5
Passell
North
Pass
3 D


2nd
8
K
10
S 8
3
3
10
Robinson
East
2 D
Pass


3rd
A
J
4
3
2
S J
J
Seamon
South
Pass
3 NT


4th
10
S 5
2
Q
6
Q
Q
Cayne
West

2 H
AP

Lead
H 4
H 3
D K
D 5
Goldman
North
Pass
3 D


2nd
8
K
3
10
Burger
East
1 H
Pass


3rd
A
5
2
A
Soloway
South
2 C
3 NT


4th
10
S 5
6
Q
S Q 7 6
H J 9 5 4
D 10 3
C K J 10 3
TableS A 9 4 3
H A 7 6 3 2
D Q 6
C Q 2


Par +600
5 D NS
S 10 2
H K Q 10
D K 5
C A 9 8 7 6 5

Schwartz +15Schwartz 37-173 NT South -5-5003 NT South +1+630


Board 14
None Vul
S A 9 8
H 10 4
D K 9 3 2
C K 7 6 4
Boyd
West

1 C
2 S

Lead
H 2
D 4
D 10
H 3
H 7
D 8
H J
D Q
Passell
North

Pass
AP

2nd
5
5
3
A
C 4
7
C 6
S 5
Robinson
East
Pass
1 S


3rd
10
A
6
4
S 2
S 6
S 7
S K
Seamon
South
Pass
Pass


4th
Q
2
J
6
8
9
9
K
Cayne
West

1 C
2 S

Lead
H 3
S J
S 9
H 6
H A
C 4
C 10
D 6
Goldman
North

Pass
AP

2nd
5
5
10
8
S 8
5
8
5
Burger
East
Pass
1 S


3rd
10
3
C J
J
C 3
A
6
10
Soloway
South
Pass
Pass


4th
Q
A
4
4
2
2
S 2
K
S K 6 4 3
H A J 7 5
D A 10
C Q 8 2
TableS Q J 10 7 2
H Q 6
D Q 8 6 4
C 5 3


Par -100
4 C× NS -1
S 5
H K 9 8 3 2
D J 7 5
C A J 10 9


TieSchwartz 37-172 S East +1-1402 S East +1-140


Board 15
N-S Vul
S K 10 7
H A J 8 6 5 3
D 3
C K 5 4
Boyd
West

1 C
Dbl
2 NT

Lead
H 2
S 10
S 5
S 7
D A
D K
D Q
H Q
C A
D 10
H K
Passell
North

1 H
Pass
AP

2nd
10
J
4
C 6
3
H 5
H 6
3
5
C K
S 9
Robinson
East

Pass
1 NT


3rd
A
Q
K
6
4
6
8
7
7
J
C 2
Seamon
South
Pass
Pass
Pass


4th
4
3
2
A
2
5
7
D 9
Q
C 8
8
Cayne
West

1 DLead
D 3
D K
C 2
H 2
H 5
C 8
D A
C 3
Goldman
North

1 H2nd
4
H 6
4
10
7
A
H 8
K
Burger
East

3 D3rd
2
6
10
A
D 5
5
8
7
Soloway
South
Pass
AP4th
10
7
J
4
Q
6
9
Q
S A 4 3
H Q 10
D A K Q 10
C A 9 3 2
TableS J 2
H K 9 7 4
D J 8 6 4
C 10 7 6


Par -120
2 NT EW
S Q 9 8 6 5
H 2
D 9 7 5 2
C Q J 8


TieSchwartz 37-172 NT East =-1203 D West =-110


Board 16
E-W Vul
S A K 7 2
H A 6 4
D 9 3 2
C Q 10 5
Boyd
West
Pass
PassLead
H 2
C 6
C A
Passell
North
1 C
3 NT2nd
Q
2
J
Robinson
East
1 S
AP3rd
7
10
3
Seamon
South
3 D
4th
6
K
5
Cayne
West
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
S 5
D 3
H Q
C K
S 8
D 2
D Q
Goldman
North
1 C
1 NT
2 S


2nd
10
7
5
6
C J
H 3
8
Burger
East
Pass
Pass
Pass


3rd
Q
A
4
3
6
K
9
Soloway
South
1 D
2 D
3 NT


4th
A
4
K
5
K
6
H 2
S Q 6 3
H 10 7 5
D 8 6 4
C 8 7 3 2
TableS J 9 8 5 4
H K 3 2
D 7
C A K 9 4


Par +430
4 NT NS
S 10
H Q J 9 8
D A K Q J 10 5
C J 6


TieSchwartz 37-173 NT North +2+4603 NT North +2+460


TopMain

Vanderbilt Knockout TeamsMarch 1997Dallas TXHyatt Regency Hotel
Final, Segment 2OpenCayne NSClosedSchwartz NS
Board 17
None Vul
S A K 10 4
H K Q 5 4
D J 6
C K 8 5
Boyd
West

Dbl
AP

Lead
D K
D A
C 2
H 2
Cayne
North
1 NT
3 H


2nd
2
8
A
7
Robinson
East
Pass
Pass


3rd
3
7
3
K
Burger
South
2 D
4 H


4th
6
J
5
3
Sontag
West

Pass
Pass

Lead
D A
D K
Goldman
North
1 NT
2 H
4 H

2nd
2
8
Feldman
East
Pass
Pass
AP

3rd
10
3
Soloway
South
2 D
3 NT


4th
6
J
S 8 7 6 2
H 7
D Q 10 9 7 5 3
C 7 3
TableS 5 3
H J 10 3
D A K 4
C 10 9 6 4 2


Par +450
5 S NS
S Q J 9
H A 9 8 6 2
D 8 2
C A Q J
TieSchwartz 37-174 H North +1+4504 H North +1+450


Board 18
N-S Vul
S A K J 8
H K
D 6 5 4 3 2
C Q J 9
Boyd
West

Pass
PassLead
S 2
D 2
C 7
H 2
D 3
D J
D 9
C 2
C 9
H A
S 6
Cayne
North

2 C
3 NT2nd
A
K
4
4
C 3
10
H 3
8
5
7
9
Robinson
East
Pass
Pass
AP3rd
7
A
Q
8
Q
4
5
J
K
S 8
J
Burger
South
1 NT
2 D
4th
3
7
A
K
8
H 5
H 6
6
S 4
9
10
Sontag
West

Pass
Pass
Pass
AP

Lead
S 2
D 2
D Q
S 6
C Q
C J
Goldman
North

2 C
3 C
3 S


2nd
A
K
8
4
5
A
Feldman
East
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
7
A
3
J
2
7
Soloway
South
1 NT
2 D
3 D
3 NT


4th
3
7
C 3
10
4
8
S Q 9 4 2
H 10 8 7 3
D 10 8 7
C 8 4
TableS 10 7
H Q 9 6 5 2
D K
C A 10 6 5 3


Par +1440
6 NT NS
S 6 5 3
H A J 4
D A Q J 9
C K 7 2TieSchwartz 37-173 NT South +3+6903 NT South +3+690


Board 19
E-W Vul
S Q J 7 3 2
H K 3
D 10 6 5
C K 4 3
Boyd
West

Pass
Pass

Lead
C Q
H 3
H 2
D 5
H 5
C 6
D A
D K
Cayne
North

1 S
2 H

2nd
K
8
10
8
J
A
2
9
Robinson
East

Pass
AP

3rd
2
A
K
J
S 2
8
6
10
Burger
South
1 H
2 D


4th
5
9
7
4
Q
4
3
Q
Sontag
West

Pass
Pass

Lead
C Q
D 5
D A
D K
H 2
H 3
H 5
Goldman
North

1 S
2 H

2nd
K
8
4
9
9
Q
10
Feldman
East

Pass
AP

3rd
6
J
6
10
K
A
S 2
Soloway
South
1 H
2 D


4th
5
2
3
Q
7
J
8
S K 8 5
H J 10 9
D 9 4 2
C Q J 8 7
TableS A 10 9 4
H Q 8 7
D Q 8 3
C 10 6 2


Par +420
4 H NS
S 6
H A 6 5 4 2
D A K J 7
C A 9 5


TieSchwartz 37-172 H South +2+1702 H South +2+170


Board 20
Both Vul
S K 4
H A K Q J 4 2
D A 9 6
C A 10
Boyd
West
Pass
Pass
Pass

Lead
C K
H A
H K
S K
S 4
S 9
Cayne
North
2 C
3 H
6 H

2nd
5
6
9
3
J
8
Robinson
East
Pass
Pass
AP

3rd
2
3
7
6
A
C 10
Burger
South
2 NT
3 S


4th
A
5
10
5
2
Q
Sontag
West
Pass
Pass
Pass

Lead
C K
H A
H K
C 10
S 5
S 6
D A
D 6
Goldman
North
2 C
2 H
4 H

2nd
5
6
9
8
4
8
4
7
Feldman
East
Pass
Pass
AP

3rd
7
3
7
9
J
K
2
K
Soloway
South
2 D
3 H


4th
A
5
10
J
A
3
8
Q
S 8 5 2
H 10 5
D Q 8
C J 7 6 4 3 2
TableS Q J 7 3
H 9 6
D 10 7 5 4
C K Q 8


Par +2220
7 NT NS
S A 10 9 6
H 8 7 3
D K J 3 2
C 9 5


Cayne +13Schwartz 37-306 H North =+14304 H North +2+680


Board 21
N-S Vul
S K Q 10 4
H Q 6 3
D A 8 5 4
C 10 7
Boyd
West

Pass
Cayne
North
Pass
Robinson
East
Pass
Burger
South
Pass
Sontag
West

Pass
Goldman
North
Pass
Feldman
East
Pass
Soloway
South
Pass
S A 8
H 10 8 5
D Q J 10 3 2
C K J 3
TableS 9 7 5 2
H K 9 4
D K 7
C A 8 4 2


Par -110
3 D EW
S J 6 3
H A J 7 2
D 9 6
C Q 9 6 5
TieSchwartz 37-30Passed out0Passed out0


Board 22
E-W Vul
S A 9 6 2
H 5 4 3
D K 9 6 3
C 5 3
Boyd
West

1 H
2 D
2 S

Lead
C 7
H 8
S Q
S J
H A
H J
D Q
H 10
H 6
S 10
D 9
D 5
Cayne
North

Pass
Pass
Pass

2nd
D 4
9
6
2
5
4
A
S 9
C 3
A
C Q
6
Robinson
East
Pass
1 NT
2 H
3 NT

3rd
5
Q
4
7
2
C 4
3
C 8
D 7
8
8
S K
Burger
South
Pass
Pass
Pass
AP

4th
9
3
5
3
7
K
2
C 6
C 2
C 10
10
C J
Sontag
West

1 H
2 D
3 S

Lead
D Q
S Q
S 10
C 5
D 8
C 3
H 2
S J
S 8
D 6
Goldman
North

Pass
Pass
Pass

2nd
A
6
A
9
J
A
7
2
C 2
C 4
Feldman
East
Pass
1 S
2 H
3 NT

3rd
3
4
7
10
K
6
10
K
H 6
C J
Soloway
South
Pass
2 C
Pass
AP

4th
2
5
3
D 4
7
D 5
3
C 7
9
10
S Q J 10
H A Q J 10 6
D A J 10 5 4
C
TableS K 8 7 4
H 8 2
D 7 2
C A Q 9 8 4


Par -600
3 NT EW
S 5 3
H K 9 7
D Q 8
C K J 10 7 6 2Schwartz +13Schwartz 50-303 NT East =-6003 NT East -2+200


Board 23
Both Vul
S Q 9
H 10 7 3
D K Q J 7 4 2
C 8 6
Boyd
West

1 S
2 S
3 S

Lead
D K
S 5
C 7
S 4
D Q
D 2
H A
Cayne
North

2 D
3 D
AP

2nd
5
A
6
7
6
H 2
9
Robinson
East

Dbl
Pass


3rd
A
9
A
10
H 4
S J
3
Burger
South
1 H
Pass
3 H


4th
3
3
4
Q
9
10
8
Sontag
West

1 S
Pass
Pass

Lead
S A
C 7
S 6
S 8
C 3
D 2
C 5
D K
C 9
D Q
H 6
Goldman
North

2 H
3 D
Pass

2nd
9
6
7
C 8
10
6
Q
5
D 8
H J
9
Feldman
East

2 S
Pass
Dbl

3rd
3
K
K
4
H 3
A
H 7
H 4
H 10
H Q
D 4
Soloway
South
1 H
Pass
3 H
AP

4th
5
4
Q
J
2
3
A
9
J
10
2
S A K 10 8 2
H 9
D 10 9 8 3
C Q 10 7
TableS 6 4 3
H K J 8 2
D 6 5
C A K J 2


Par -600
3 NT EW
S J 7 5
H A Q 6 5 4
D A
C 9 5 4 3


Cayne +7Schwartz 50-373 S West -1+1003 H× South -1-200


Board 24
None Vul
S A 8 5 3
H Q J 3 2
D A 6
C K Q 6
Boyd
West
Pass
Pass
AP

Lead
D Q
H 2
D 3
H K
C 7
C 2
S 3
C 3
D 7
H Q
Cayne
North
1 NT
2 H


2nd
5
4
6
7
5
S 4
K
H 5
9
9
Robinson
East
Pass
Pass


3rd
4
10
J
3
K
10
7
4
H J
6
Burger
South
2 C
4 H


4th
A
A
K
8
A
Q
9
6
S 2
D 2
Sontag
West
Pass
Pass
AP

Lead
D Q
H 3
D 3
C 7
C 2
H Q
H 2
D 10
Goldman
North
1 NT
2 H


2nd
5
9
6
10
S 4
4
8
2
Feldman
East
Pass
Pass


3rd
4
K
J
K
J
5
10
S 3
Soloway
South
2 C
4 H


4th
A
A
K
A
Q
7
C 4
S 2
S J 9
H A 7
D 9 4 3 2
C J 10 8 5 4
TableS K 10 6 2
H 9 8 4
D Q J
C A 9 3 2


Par +420
4 H North
S Q 7 4
H K 10 6 5
D K 10 8 7 5
C 7
TieSchwartz 50-374 H North =+4204 H North =+420


Board 25
E-W Vul
S 5 3
H K Q 7 6 3
D 9 4
C K Q 10 7
Boyd
West

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
S 6
D A
C 6
D 9
Cayne
North
Pass
2 H
3 D
4 C
4 H
5 D
7 C


2nd
A
7
2
3
Robinson
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass


3rd
2
4
K
10
Burger
South
2 C
2 NT
3 H
4 D
4 NT
6 D
7 D


4th
3
2
4
S 8
Sontag
West

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
AP


Lead
S 4
H A
H J
D A
D K
C A
Goldman
North
1 H
2 H
2 NT
3 NT
4 H
4 NT2nd
A
2
8
7
H 9
2
Feldman
East
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass3rd
8
3
6
4
9
7
Soloway
South
2 D
2 S
3 H
4 D
4 S
6 NT4th
3
4
10
2
3
4
S J 8 7 2
H 9 8 5 2
D 7
C J 8 3 2
TableS Q 9 6 4
H 10 4
D Q 8 3 2
C 9 5 4


Par +1520
7 NT NS
S A K 10
H A J
D A K J 10 6 5
C A 6

Schwartz +14Schwartz 64-377 D North -1-506 NT North +1+1020


Board 26
Both Vul
S K Q 8
H J 9 2
D 6 4 2
C A K 10 2
Boyd
West

1 C
Pass

Lead
C 5
S 3
H 4
C 7
S Q
S 8
D Q
S 9
S 7
D K
H Q
D 9
Cayne
North

Pass
1 NT

2nd
Q
2
10
A
6
H 8
2
C 8
C J
J
A
C K
Robinson
East
Pass
Pass
AP

3rd
3
K
K
4
4
10
5
D 4
D 6
C 10
9
10
Burger
South
Pass
Dbl


4th
2
A
2
D 3
5
J
A
C 6
H 5
7
7
8
Sontag
West

Pass
Pass

Lead
H A
H K
D Q
S 3
C 2
S 4
C 5
Goldman
North

3 C
4 S

2nd
2
9
2
2
6
5
D 3
Feldman
East
Pass
Pass
AP

3rd
7
4
5
K
Q
8
J
Soloway
South
1 S
3 S


4th
Q
6
A
6
3
A
A
S J 5 2
H A K 3
D Q J 9
C J 8 7 3
TableS A 6
H 8 7 5 4
D 10 7 5
C 9 6 5 4


Par +620
4 S NS
S 10 9 7 4 3
H Q 10 6
D A K 8 3
C Q


Schwartz +11Schwartz 75-371 NT North =+904 S South =+620


Board 27
None Vul
S 7
H J 9 7 6 3
D 9 8 5 3 2
C Q 5
Boyd
West

Pass
3 S
AP

Lead
C K
S 3
H A
H K
C 6
S K
D 2
C J
C 10
Cayne
North

2 H
Pass


2nd
2
A
5
8
4
9
4
3
9
Robinson
East

2 S
Pass


3rd
7
2
3
6
Q
5
Q
D 3
D 5
Burger
South
1 C
2 NT
4 H


4th
5
7
4
10
A
H 7
7
8
S 4
Sontag
West

Pass
2 S
Pass

Lead
C A
S 3
H A
H K
C 6
S 4
D 3
C 10
Goldman
North

1 H
Pass
3 H

2nd
2
A
8
5
9
9
4
7
Feldman
East

1 S
Pass
AP

3rd
3
5
3
6
Q
Q
Q
D 2
Soloway
South
1 C
Dbl
2 NT


4th
5
7
4
10
K
H 7
7
8
S Q J 5 2
H Q 8 5
D 10 7
C 9 7 4 3
TableS K 8 6 4 3
H 10 4
D K J 4
C A K 8


Par +100
3 S× East -1
S A 10 9
H A K 2
D A Q 6
C J 10 6 2
Schwartz +5Schwartz 80-374 H North -1-503 H North =+140


Board 28
N-S Vul
S Q 10 3
H Q J 9 8 5
D 10 5
C J 9 6
Boyd
West
1 D
1 NT

Lead
H Q
C 2
C 4
H 9
C 10
S 2
C 8
D 9
D 3
D 4
D 8
D 7
Cayne
North
Pass
Pass

2nd
2
6
5
6
J
7
S 5
2
10
J
H J
S 3
Robinson
East
1 H
3 NT

3rd
4
K
7
3
Q
10
S 9
K
A
Q
H 7
H 10
Burger
South
Pass
AP

4th
A
3
9
K
A
K
H 5
5
6
H 8
S 6
S 8
Sontag
West
1 D
3 NT

Lead
S 5
D 9
C 10
S 2
S 3
Goldman
North
Pass
Pass

2nd
9
6
6
7
Feldman
East
2 NT
Pass

3rd
10
K
K
Q
Soloway
South
Pass
Pass

4th
K
10
A
4
S J 9 7
H A K
D K Q 8 7 3
C 10 7 2
TableS K 4
H 10 7 6 2
D A 9 4
C K Q 8 4


Par -430
4 NT West
S A 8 6 5 2
H 4 3
D J 6 2
C A 5 3

Schwartz +10Schwartz 90-373 NT West +1-4303 NT East -1+50


Board 29
Both Vul
S Q 10 9 4 3 2
H A 9 7
D 10 3
C 6 5
Boyd
West

2 D
3 C

Lead
S K
H 3
S 5
D 10
C 3
H 5
D 3
H 6
C 2
C A
S 8
Cayne
North
Pass
2 S
AP

2nd
A
7
J
4
Q
A
A
J
6
D 7
D 9
Robinson
East
1 C
Pass


3rd
10
8
Q
Q
5
4
2
C J
K
4
D J
Burger
South
1 D
Pass


4th
6
10
7
6
8
2
8
9
7
S 3
9
Sontag
West

2 D
3 C

Lead
S K
H 3
S 5
D 10
H 2
D 3
H 6
Goldman
North
Pass
2 S
AP

2nd
A
7
J
5
5
A
J
Feldman
East
1 C
Pass


3rd
4
8
Q
Q
A
7
Soloway
South
1 D
Pass


4th
7
10
6
6
4
8
S A J
H 5 3
D J 8 6
C Q J 10 9 4 2
TableS 8 7 6
H Q 8 6 4
D A 5 4
C A K 8


Par +140
3 S NS
S K 5
H K J 10 2
D K Q 9 7 2
C 7 3

TieSchwartz 90-373 C East -1+1003 C East -1+100


Board 30
None Vul
S 10 9 4 3
H K 7 6
D A J 10 7 6
C A
Boyd
West

1 H
1 NT


Lead
D 7
H A
H 9
D A
D J
D 10
D 6
S 10
S 5
Cayne
North

Dbl
AP


2nd
K
4
3
4
9
C 2
S 2
6
3
Robinson
East
1 C
Rdbl3rd
3
2
Q
Q
C 4
H 10
C 5
Q
K
Burger
South
Pass
Pass4th
2
6
K
5
8
C 7
C 8
A
7
Sontag
West

1 H
2 H
AP

Lead
C 7
S 3
H Q
H 2
H 9
D 6
C K
D A
D J
D 10
C 9
D 7
Goldman
North

Dbl
Pass


2nd
A
2
6
7
10
K
5
4
9
C 2
H 8
S 6
Feldman
East
1 C
2 D
Pass


3rd
3
8
5
A
J
3
8
Q
C 6
S 7
S 9
S Q
Soloway
South
Pass
Pass
2 S


4th
4
J
3
4
K
2
S 4
5
8
C 10
J
S A
S A J 5
H Q J 8 2
D 8 5 2
C 10 8 7
TableS K 6 2
H A 9 5
D K 9 4
C K J 3 2


Par -110
2 H EW
S Q 8 7
H 10 4 3
D Q 3
C Q 9 6 5 4Schwartz +1Schwartz 91-371 NT West =-902 S South -1-50


Board 31
N-S Vul
S A Q 10 8 2
H A J 7
D J 10 9 7 2
C
Boyd
West

Pass
3 NT

Lead
S 3
D J
D 7
H 2
S 2
C K
C Q
H 5
Cayne
North

1 S
AP

2nd
4
3
5
7
J
4
5
10
Robinson
East

1 NT


3rd
A
6
C 2
3
C 3
6
9
8
Burger
South
Pass
Pass


4th
5
4
K
6
6
S 8
D 2
A
Sontag
West

Pass
3 NT

Lead
C 5
D 3
D 4
D Q
C 8
S 6
D 8
Goldman
North

1 S
AP

2nd
6
6
9
C 3
10
8
C 2
Feldman
East

1 NT


3rd
D 7
K
A
S 4
A
J
H 2
Soloway
South
Pass
2 C


4th
Q
2
C 4
10
D J
3
H 7
S 9 7 6 4
H K 9 8 2
D K 4
C A 9 6
TableS K J 5
H 5 3
D A Q 8 5 3
C K Q 8


Par -400
3 NT EW
S 3
H Q 10 6 4
D 6
C J 10 7 5 4 3 2


TieSchwartz 91-373 NT East =-4003 NT East =-400


Board 32
E-W Vul
S Q 9
H J 9 7
D 10 7 4
C A Q 6 5 3
Boyd
West
Pass
PassLead
H 6
S 2
S 9
S K
Cayne
North
Pass
Pass2nd
9
4
7
8
Robinson
East
2 H
Pass3rd
10
Q
A
D 4
Burger
South
2 S
4th
A
5
6
10
Sontag
West
Pass
Pass
Pass
AP

Lead
D 9
Goldman
North
Pass
3 C
3 S


2nd
3
Feldman
East
2 H
Pass
Pass


3rd
A
Soloway
South
2 S
3 H
5 C


4th
4
S 8 6 4
H 6 4
D A Q 8 5 2
C 10 9 7
TableS 10 7 5
H K Q 10 8 5 3
D K J 9
C 2


Par +450
5 S NS
S A K J 3 2
H A 2
D 6 3
C K J 8 4
Schwartz +5Schwartz 96-372 S South +3+2005 C North =+400


TopMain

Vanderbilt Knockout TeamsMarch 1997Dallas TXHyatt Regency Hotel
Final, Segment 3OpenCayne NSClosedSchwartz NS
Board 33
None Vul
S Q 8 5 4
H K 5 4 2
D A K Q J
C 5
Goldman
West

Pass
AP

Lead
S K
S A
C Q
S 2
Seamon
North
1 D
Dbl


2nd
4
5
5
Soloway
East
3 C
Pass


3rd
3
6
9
Passell
South
Pass
4 H


4th
9
J
7
Sontag
West

Pass
AP

Lead
S A
S K
C Q
C 10
Lair
North
1 D
Dbl


2nd
4
5
5
Feldman
East
3 C
Pass


3rd
3
6
8
Schwartz
South
Pass
4 H


4th
9
J
4
S A K 10 2
H 8 7
D 10 8 4 3 2
C Q 10
TableS 7 6 3
H 6 3
D 9
C A K 9 8 6 3 2


Par +300
5 C× EW -2
S J 9
H A Q J 10 9
D 7 6 5
C J 7 4
TieSchwartz 96-374 H South =+4204 H South =+420


Board 34
N-S Vul
S
H 10 9 7 3
D J 10 7 6 3
C Q J 4 3
Goldman
West

3 D
AP


Lead
H 4
H A
H 8
D 4
S A
S K
H Q
D 8
Seamon
North

Pass2nd
3
5
2
J
6
10
S Q
10
Soloway
East
1 D
3 H3rd
K
D 9
S 2
K
C 3
D 3
10
A
Passell
South
1 S
3 S4th
6
7
9
S 3
5
7
J
C 6
Sontag
West

Pass
2 D
3 D

Lead
S A
S 3
C Q
S K
S J
D 2
C 5
H A
H 8
C 7
D A
Lair
North

Pass
Pass
AP

2nd
2
6
10
10
Q
S 8
4
2
5
3
S 4
Feldman
East
1 D
Dbl
Pass


3rd
H 10
D 3
K
H 7
D 7
Q
A
4
D 9
D 5
4
Schwartz
South
1 S
Pass
Dbl


4th
5
7
2
9
D K
6
6
9
3
8
10
S Q 10 6 2
H 4
D Q 9 8 4
C 9 7 5 2
TableS 9 7 5
H A K J 8
D A K 5 2
C A 10


Par -120
2 NT EW
S A K J 8 4 3
H Q 6 5 2
D
C K 8 6


Schwartz +4Schwartz 100-373 S South -1-1003 D East -1+50


Board 35
E-W Vul
S J 7 6
H 9 8 3 2
D K 5 2
C 10 5 3
Goldman
West

1 NT
2 D

Lead
H 8
H 4
D 9
H 3
D A
D J
D 10
D 7
S 5
S Q
C 2
Seamon
North

Pass
Pass

2nd
7
2
8
S 2
5
2
C 3
S 9
K
7
10
Soloway
East

2 C
3 NT

3rd
Q
A
3
10
4
6
Q
S 3
A
4
A
Passell
South
Pass
Pass
AP

4th
K
5
K
J
C 4
C 6
C 7
C 5
6
10
J
Sontag
West

1 NT
2 D

Lead
C 3
H 5
H 4
D 9
D 4
D 10
Lair
North

Pass
Pass

2nd
9
J
2
8
C 6
K
Feldman
East

2 C
3 NT

3rd
K
8
A
3
A
6
Schwartz
South
1 C
Pass
AP

4th
2
7
6
2
5
S 9
S A Q 3
H K J 4
D A J 10 3
C Q 8 2
TableS 8 5 4 2
H A 7
D Q 9 7 6 4
C A 9


Par -660
5 NT EW
S K 10 9
H Q 10 6 5
D 8
C K J 7 6 4

Cayne +1Schwartz 100-383 NT West +1-6303 NT West +2-660


Board 36
Both Vul
S 9 5
H A 9 3 2
D Q 9 5 3
C Q 7 3
Goldman
West
1 D
Pass


Lead
C 6
C A
D K
D 7
H K
C Q
Seamon
North
Pass
Pass


2nd
3
J
10
J
A
2
Soloway
East
2 C
Dbl


3rd
K
10
8
A
8
H 4
Passell
South
2 S
AP


4th
5
7
3
5
6
8
Sontag
West
1 D
2 D
2 NT

Lead
H 2
C 8
S K
H 6
H 3
C 10
C K
C 9
C 4
S 6
D 2
D 7
Lair
North
Pass
Pass
Pass

2nd
5
7
2
7
Q
3
S 7
S 4
S 8
J
9
J
Feldman
East
2 C
2 H
3 NT

3rd
10
2
5
A
4
A
6
D 4
D 6
A
K
A
Schwartz
South
Pass
Pass
AP

4th
J
J
3
8
K
5
Q
D 3
D 5
9
10
Q
S A 2
H K J 7
D A 8 6 4 2
C 10 8 6
TableS 10 6 3
H Q 8 5
D K 7
C A K 9 4 2


Par -600
3 NT EW
S K Q J 8 7 4
H 10 6 4
D J 10
C J 5


Cayne +9Schwartz 100-472 S× South -1-2003 NT West =-600


Board 37
N-S Vul
S A 10 9 8
H 7 3 2
D A 4 3
C K 9 5
Goldman
West

1 S

Lead
H 5
D 5
S 4
S 8
S 7
D 8
C 10
S 10
D A
C 5
C 6
Seamon
North
Pass
Pass

2nd
9
3
K
5
J
4
J
D 7
9
8
9
Soloway
East
1 D
1 NT

3rd
2
10
A
Q
9
2
K
H 4
H Q
Q
H K
Passell
South
Pass
AP

4th
8
J
3
2
H J
Q
7
6
6
A
3
Sontag
West

1 S

Lead
H 5
D 5
D 7
S Q
S 10
S 8
D 8
S 9
C 5
C 3
Lair
North
Pass
Pass

2nd
9
3
Q
K
5
D 2
A
H J
8
J
Feldman
East
1 D
1 NT

3rd
2
K
6
A
4
7
9
H 6
Q
K
Schwartz
South
Pass
AP

4th
8
J
4
3
2
J
H 4
6
2
7
S K J 6 2
H 9
D 8 6 5
C A J 6 4 2
TableS 5 3
H A K J 8
D K 10 9 7 2
C 8 7


Par -90
2 D EW
S Q 7 4
H Q 10 6 5 4
D Q J
C Q 10 3
Cayne +2Schwartz 100-491 NT East -2+1001 NT East -1+50


Board 38
E-W Vul
S A Q 10 7 2
H
D K 8
C 10 8 7 5 4 3
Goldman
West

1 NT
Pass
3 NT

Lead
C 8
H 8
H Q
C 2
H J
H 10
D 4
C 10
D 6
H 9
Seamon
North

2 H
3 C
AP

2nd
6
S 7
A
9
5
7
2
D 5
8
S 8
Soloway
East
1 H
Dbl
Pass


3rd
J
K
2
7
S 6
S 5
10
D 3
H 4
S Q
Passell
South
Pass
Pass
Pass


4th
K
3
S 2
A
C 3
S 10
K
Q
J
6
Sontag
West

PassLead
H K
C 4
S 5
C A
D 5
D 8
H A
D 3
Lair
North

2 S2nd
3
6
10
2
2
4
2
9
Feldman
East
2 H
AP3rd
8
J
J
9
10
A
C 3
S 7
Schwartz
South
Pass
4th
S 2
Q
4
7
K
6
6
S 9
S K 8 6 5
H 8 2
D Q 10 9 6
C K Q 9
TableS J 9 3
H K Q J 10 6 4
D 5 4
C A 6


Par +90
2 D South
S 4
H A 9 7 5 3
D A J 7 3 2
C J 2

Cayne +9Schwartz 100-583 NT West -3+3002 S North -2-100


Board 39
Both Vul
S
H Q 8 7
D 10 9 8 5
C A K J 10 8 3
Goldman
West

Pass
Pass
Pass
Pass

Lead
D K
D A
D 3
C 4
Seamon
North

2 C
3 C
3 H
5 C

2nd
4
6
C Q
2
Soloway
East

Pass
Pass
Pass
AP

3rd
7
2
Q
A
Passell
South
1 S
2 H
3 D
4 C


4th
8
9
5
6
Sontag
West

Pass
APLead
H 10
C Q
C 4
C K
C J
C 10
C 8
Lair
North

3 C
2nd
7
7
2
S 8
S 6
H 5
Feldman
East

Pass
3rd
3
3
A
S 7
S J
S 4
Schwartz
South
1 S
3 NT
4th
K
6
H 4
5
9
S 10
S 10 9 2
H J 10 6
D Q 7 2
C 9 7 5 2
TableS K Q 8 6 5
H 5 4 3
D A K J 3
C 6


Par +650
5 H NS
S A J 7 4 3
H A K 9 2
D 6 4
C Q 4Schwartz +2Schwartz 102-585 C North =+6003 NT South +2+660


Board 40
None Vul
S K Q 10
H Q 7 5 2
D K 3
C Q 10 4 2
Goldman
West
1 H
2 D
3 D


Lead
S Q
C 3
H 4
C K
S 4
H K
H 6
S 9
H 9
D 4
H 10
Seamon
North
Pass
Pass
Pass


2nd
A
5
2
6
8
7
5
7
Q
2
Soloway
East
1 S
3 C
5 D


3rd
3
A
A
S 5
D 8
S 6
D 6
D 10
D 7
A
Passell
South
Pass
Pass
AP


4th
2
4
3
10
10
8
J
K
C 8
3
Sontag
West
1 H
2 C
3 D
5 C

Lead
C 2
H 4
C K
S A
C 7
H K
Lair
North
Pass
Pass
Pass
Pass

2nd
3
2
5
8
8
5
Feldman
East
1 S
3 C
4 D
5 D

3rd
J
A
S 2
5
D 8
Schwartz
South
Pass
Pass
Pass
AP

4th
A
3
Q
10
4
S 5 2
H K 10 9 6 4
D A Q 10 9 8
C A
TableS A J 9 6 4
H A
D J 7 6 4
C K 7 3


Par -920
6 D EW
S 8 7 3
H J 8 3
D 5 2
C J 9 8 6 5


TieSchwartz 102-585 D West +1-4205 D West +1-420


Board 41
E-W Vul
S A 5
H J 9 7 3
D K Q J 7 5
C 10 8
Goldman
West

2 H

Lead
D K
D J
D 7
H A
H K
H Q
S 6
H J
D Q
D 5
S 5
Seamon
North
1 D
Pass

2nd
3
4
10
3
7
9
A
S 10
C 6
C Q
J
Soloway
East
Pass
Pass

3rd
9
8
A
6
10
S 7
9
C 4
C 5
S 3
K
Passell
South
1 NT
Pass

4th
2
6
H 2
8
4
C 2
2
5
S 4
S 8
C 3
Sontag
West

Pass

Lead
H A
H 2
S Q
Lair
North
1 D
Pass

2nd
3
9
Feldman
East
Pass
Pass

3rd
6
10
Schwartz
South
1 NT


4th
4
8
S 8 6 4
H A K Q 5 2
D 6 2
C A 7 3
TableS Q J 10 9 7
H 10 6
D 10 4 3
C K Q 6


Par +110
3 D NS
S K 3 2
H 8 4
D A 9 8
C J 9 5 4 2
Cayne +3Schwartz 102-612 H West -2+2001 NT South =+90


Board 42
Both Vul
S 6
H J 8 6 5 2
D A J 10 6 4
C Q 4
Goldman
West

1 S
3 S

Lead
H 2
Seamon
North

Pass
AP
Soloway
East
1 C
2 S
Passell
South
Pass
Pass
Sontag
West

1 S
4 S

Lead
H 5
S A
S K
D 3
H J
H 10
D 8
C A
Lair
North

Pass
AP

2nd
K
8
J
2
4
6
Q
Feldman
East
1 C
2 S


3rd
7
2
7
9
3
Q
7
Schwartz
South
Pass
Pass


4th
9
6
H 8
10
A
C 5
6
S Q 10 7 5 3 2
H A 10 9
D 9 7
C K 3
TableS A K 9 4
H K Q 4
D 8 3
C 10 9 8 6


Par -500
5 D× NS -2
S J 8
H 7 3
D K Q 5 2
C A J 7 5 2


Cayne +10Schwartz 102-713 S West +1-1704 S West =-620


Board 43
None Vul
S Q J 9 7
H K J 10 9 4 3
D K 7 4
C
Goldman
West

3 C
Pass
Pass

Lead
S 6
H J
C A
D 4
S 5
H A
Seamon
North

4 D
5 C
6 H

2nd
Q
2
H 3
A
A
C 2
Soloway
East

Pass
Pass
AP

3rd
3
6
3
2
8
Passell
South
1 NT
4 H
5 S


4th
10
Q
7
8
7
Sontag
West

2 C
Pass


Lead
C 3
H 9
S K
H A
S 10
H K
H J
S J
Lair
North

2 H
4 H


2nd
J
2
7
C 5
6
7
8
4
Feldman
East

Pass
AP


3rd
Q
6
2
3
Q
D 2
D 3
D 5
Schwartz
South
1 D
2 NT4th
H 4
Q
A
5
3
C 2
C 8
8
S K 8 6
H Q
D J 8
C A Q 10 9 8 5 2
TableS 5 4 3 2
H 8 7 5 2
D A 6
C 6 4 3


Par +980
6 H South
S A 10
H A 6
D Q 10 9 5 3 2
C K J 7Schwartz +11Schwartz 113-716 H South -1-504 H North +1+450


Board 44
N-S Vul
S K
H Q 9 7 6 5
D K J 10
C K Q J 2
Goldman
West
1 H
1 NT
2 D

Lead
C K
S Q
D J
S 5
Seamon
North
Pass
Pass
AP

2nd
7
K
Q
6
Soloway
East
1 S
2 C


3rd
3
4
4
3
Passell
South
Pass
Pass


4th
A
2
2
H 5
Sontag
West
1 H
1 NT


Lead
H 5
D 3
S 9
S 6
H Q
C K
D K
C Q
H J
D 2
Lair
North
Pass
Pass


2nd
2
10
A
Q
10
7
6
S 5
7
J
Feldman
East
1 S
2 H


3rd
K
Q
3
H 6
S 2
3
5
6
S 7
A
Schwartz
South
Pass
AP


4th
A
4
K
4
4
4
8
A
S J
C 5
S Q 3
H A J 8 4 3
D 8 3 2
C A 9 4
TableS 9 8 7 5 4
H 10 2
D A Q 9 7 6
C 7


Par +100
3 D× EW -1
S A J 10 6 2
H K
D 5 4
C 10 8 6 5 3
Schwartz +4Schwartz 117-712 D West =-902 H West -1+50


Board 45
Both Vul
S 3 2
H J 8
D K J 10 8 5
C A K Q 6
Goldman
West

2 D
4 D
Pass
Dbl

Lead
S K
H A
S A
Seamon
North
1 D
3 C
5 D
6 C
AP

2nd
2
8
3
Soloway
East
Pass
Pass
5 H
Pass


3rd
5
7
6
Passell
South
2 C
3 D
Pass
Pass


4th
9
5
J
Sontag
West

2 S
4 H
Pass


Lead
D K
C J
S A
S K
H A
H 2
Lair
North
1 D
3 C
5 C
Dbl


2nd
2
S 4
2
3
8
J
Feldman
East
Pass
Pass
5 S
AP


3rd
A
6
5
6
7
Q
Schwartz
South
2 C
3 D
Pass4th
7
4
9
J
5
K
S A K Q 8 7 4
H A 10 6 4 3 2
D 7
C
TableS 10 6 5
H Q 9 7
D 9 6 4 2
C 7 5 4


Par -500
6 D× South -2
S J 9
H K 5
D A Q 3
C J 10 9 8 3 2


Cayne +8Schwartz 117-796 C× South -2-5005 S× West =-850


Board 46
None Vul
S 8 4 2
H 10 4
D A Q J 9 2
C 10 4 2
Goldman
West

Pass
Pass

Lead
S K
D 6
C 2
C A
C 6
S 5
S 6
Seamon
North

1 NT
2 H

2nd
2
A
3
9
D 4
J
8
Soloway
East
Pass
Pass
AP

3rd
3
5
Q
4
10
Q
9
Passell
South
1 H
2 C


4th
7
3
5
8
J
4
A
Sontag
West

Pass
Pass

Lead
S K
D 6
D Q
C 9
C A
C 7
S 5
S J
D 4
H Q
H 7
C K
Lair
North

1 NT
2 H

2nd
2
A
7
10
5
D 10
A
Q
9
6
8
Feldman
East
Pass
Pass
AP

3rd
3
5
C 6
J
2
4
6
8
8
4
10
Schwartz
South
1 H
2 C


4th
7
3
K
Q
3
8
4
9
H 5
2
A
S K Q 10 6
H J 8 6
D K 10 6 4
C 9 5
TableS 9 5 3
H A 3 2
D 8 7 5
C K J 8 3


Par +140
3 H NS
S A J 7
H K Q 9 7 5
D 3
C A Q 7 6


TieSchwartz 117-792 H South -1-502 H South -1-50


Board 47
N-S Vul
S A Q 10 6 2
H 6
D Q J 9 8
C Q 10 2
Goldman
West

1 D
Dbl

Lead
S 4
H Q
H 5
H A
C 8
S 9
C 5
S A
D 5
C 3
Seamon
North

1 S
Pass

2nd
5
4
9
S 6
2
3
6
H J
2
10
Soloway
East

2 H
4 H

3rd
Q
3
10
7
4
2
J
8
A
A
Passell
South
Pass
3 H
AP

4th
H 2
6
S 10
K
K
H 8
Q
K
9
7
Sontag
West

1 D
Pass

Lead
C 6
C 4
D Q
H 2
H 3
D 2
C 8
S J
Lair
North

1 S
Pass

2nd
3
7
K
4
S 6
A
2
Feldman
East

2 H
4 H

3rd
10
J
3
A
Q
8
9
Schwartz
South
Pass
3 S
AP

4th
A
Q
4
6
K
5
K
S K 5 3
H A 10 3
D A 10 6 4
C J 8 3
TableS
H Q J 8 7 5 2
D K 7 5
C A 9 5 4


Par -200
4 S× NS -1
S J 9 8 7 4
H K 9 4
D 3 2
C K 7 6
Schwartz +10Schwartz 127-794 H East =-4204 H East -1+50


Board 48
E-W Vul
S 8 7
H 5 4 2
D 9 4
C Q J 9 8 7 5
Goldman
West
Pass
2 D
Pass

Lead
H Q
S A
S K
S 3
H A
D A
H J
D 9
C 3
C 7
Seamon
North
Pass
Pass
3 C

2nd
K
5
6
10
7
5
10
2
2
10
Soloway
East
1 D
Pass
AP

3rd
6
7
8
H 2
9
8
8
K
Q
K
Passell
South
1 S
Dbl


4th
4
9
2
Q
5
4
C 5
3
4
A
Sontag
West
Pass
2 H
AP

Lead
H 9
C K
C 3
H 6
H A
D A
D J
Lair
North
Pass
2 NT


2nd
2
2
A
4
10
5
K
Feldman
East
1 H
Pass


3rd
J
5
7
Q
8
8
3
Schwartz
South
1 NT
3 C


4th
K
4
10
7
5
4
9
S 10 6 5
H 9 8 6
D Q 8 7 3
C A 6 2
TableS Q 9 2
H A Q J 3
D A J 10 2
C 10 4


Par +110
3 C NS
S A K J 4 3
H K 10 7
D K 6 5
C K 3
TieSchwartz 127-793 C North =+1103 C South =+110


TopMain

Vanderbilt Knockout TeamsMarch 1997Dallas TXHyatt Regency Hotel
Final, Segment 4OpenCayne NSClosedSchwartz NS
Board 49
None Vul
S J 9 7 6 3
H A Q 7 4
D 8
C Q 7 3
Soloway
West

2 NT
3 NT

Lead
S 6
D 4
H 2
C 3
H 3
D K
D Q
H 8
S 9
S K
Seamon
North
Pass
Pass
AP

2nd
4
8
9
4
4
7
10
S 8
D 3
7
Goldman
East
1 H
3 D


3rd
Q
A
K
K
J
9
2
S 5
2
Passell
South
Pass
Pass


4th
A
5
A
A
10
S 3
H 7
Q
10
Sontag
West

1 S
3 NT

Lead
S 3
D 4
H 2
C 3
C 2
H 3
D A
H 8
S 7
Lair
North
Pass
Pass
AP

2nd
4
8
9
4
A
4
7
S 2
D 3
Feldman
East
1 H
2 C


3rd
Q
Q
K
K
7
J
2
S 5
8
Schwartz
South
Pass
Pass


4th
A
5
A
6
8
10
S 6
Q
10
S A K 10 5
H K 3
D 9 4 2
C A 10 6 5
TableS 4
H J 8 6 5 2
D A K Q 6 3
C 8 4


Par -140
3 H EW
S Q 8 2
H 10 9
D J 10 7 5
C K J 9 2
TieSchwartz 127-793 NT West -1+503 NT West -1+50


Board 50
N-S Vul
S K 8 7 5
H Q J 9
D 10 8 6 3
C A K
Soloway
West

3 C
Pass

Lead
S 6
C 4
H Q
D K
S Q
D A
D 2
C 10
H J
Seamon
North

4 C
Dbl

2nd
10
3
K
4
J
5
9
A
Goldman
East
1 C
5 C
AP

3rd
K
J
A
6
5
J
C 6
2
Passell
South
1 S
Pass


4th
A
K
2
7
C Q
3
8
S 4
Sontag
West

3 C
Pass

Lead
C J
C K
S 5
D 2
S 9
D 6
Lair
North

3 NT
4 S

2nd
A
4
A
Q
10
A
Feldman
East
1 C
4 C
AP

3rd
5
H 5
6
4
K
5
Schwartz
South
1 S
Pass


4th
3
6
J
3
C 2
J
S J 10
H 7 6 4 2
D J 4
C J 10 9 7 6
TableS A
H K 10 8 3
D A 7 2
C Q 8 5 4 2


Par +600
5 D NS
S Q 9 6 4 3 2
H A 5
D K Q 9 5
C 3Schwartz +4Schwartz 131-795 C× East -3+5004 S South +1+650


Board 51
E-W Vul
S
H J 10 9 8 7 2
D A 10 9 7 6
C 10 8
Soloway
West

2 C
4 S
6 H

Lead
D A
D 7
C 5
Seamon
North

3 H
Pass
Pass

2nd
2
3
A
Goldman
East

Pass
4 NT
6 S

3rd
8
K
10
Passell
South
Pass
Pass
Pass
AP

4th
4
Q
3
Sontag
West

2 C
4 S
5 S

Lead
H J
H K
S 6
Lair
North

2 NT
5 D
AP

2nd
A
Q
4
Feldman
East

Pass
5 H


3rd
5
D Q
A
Schwartz
South
Pass
4 D
Pass


4th
D 4
2
H 7
S A K Q J 5 3 2
H
D Q 4
C A K J 2
TableS 7 6
H A K 6 4 3
D 3 2
C Q 6 4 3


Par -500
6 D× NS -3
S 10 9 8 4
H Q 5
D K J 8 5
C 9 7 5
Cayne +13Schwartz 131-926 S West -1+1005 S West +2-710


Board 52
Both Vul
S A 10 9 7 2
H Q
D K 9 8 2
C A K 6
Soloway
West
Pass
Dbl
Pass
3 H

Lead
C 5
C A
C 6
D 3
H 5
Seamon
North
1 S
Pass
Dbl
AP

2nd
2
7
J
A
Q
Goldman
East
Pass
2 H
Rdbl


3rd
K
3
H 3
2
A
Passell
South
Pass
Pass
3 D


4th
10
4
8
5
4
Sontag
West
Pass
Dbl
3 NT


Lead
D 4
D 2
C 2
S 2
C 10
D 9
S A
D 8
Lair
North
1 S
Pass
AP


2nd
6
Q
K
K
3
C 7
3
Feldman
East
Pass
2 NT3rd
K
J
J
5
Q
3
J
Schwartz
South
Pass
Pass4th
5
A
5
4
A
C 4
6
S 6 4
H K 10 7 5
D A 6
C Q 9 8 4 2
TableS K Q 8 3
H A J 8 2
D Q 5
C J 10 7


Par -140
3 H West
S J 5
H 9 6 4 3
D J 10 7 4 3
C 5 3Schwartz +10Schwartz 141-923 H East =-1403 NT East -3+300


Board 53
N-S Vul
S 4 3
H A K J 8 5 4 3
D 10 7 6
C 6
Soloway
West

4 H

Lead
H 6
C 6
S A
S K
C 4
Seamon
North
3 H
Pass

2nd
7
K
2
5
J
Goldman
East
3 S
4 S

3rd
A
8
6
9
A
Passell
South
Pass
AP

4th
2
2
4
3
H 8
Sontag
West

4 H

Lead
H 6
C 6
S A
S K
C 4
Lair
North
3 H
Pass

2nd
7
K
2
5
Q
Feldman
East
3 S
4 S

3rd
A
9
6
9
A
Schwartz
South
Pass
AP

4th
9
2
3
4
S Q 10 9 6
H 7
D K 3
C A 10 7 5 3 2
TableS A K J 8 7
H Q 10 9 2
D J 9
C K 4


Par -450
5 S EW
S 5 2
H 6
D A Q 8 5 4 2
C Q J 9 8
TieSchwartz 141-924 S East +1-4504 S East +1-450


Board 54
E-W Vul
S A K
H K Q J 7 3
D J 5 3
C K 6 2
Soloway
West

1 D
1 NT

Lead
H K
H Q
C 3
H J
H 7
H 3
S K
S A
C 6
Seamon
North

1 H
AP

2nd
2
6
K
8
D 6
S 5
6
J
10
Goldman
East
Pass
Dbl


3rd
4
10
4
S 2
S 4
S 7
9
10
A
Passell
South
Pass
Pass


4th
5
A
5
9
S 3
S 8
D 2
C 7
8
Sontag
West

1 D
1 NT

Lead
H Q
H K
H J
C 7
S 7
H 7
H 3
S A
C K
Lair
North

1 H
AP

2nd
2
6
8
6
3
C 4
S 6
J
10
Feldman
East
Pass
Dbl


3rd
4
10
C 5
J
K
S 4
S 2
10
Schwartz
South
Pass
Pass


4th
5
9
A
A
5
D 2
S 8
C 3
S 8 3
H A 9 5
D A K 4 2
C Q 8 7 3
TableS Q J 6 5
H 8 6 2
D Q 10 6
C J 10 4


Par +120
2 NT NS
S 10 9 7 4 2
H 10 4
D 9 8 7
C A 9 5TieSchwartz 141-921 NT West -2+2001 NT West -2+200


Board 55
Both Vul
S K J 3
H Q 10 9 6
D 8 5 3
C Q 6 4
Soloway
West

2 C
3 NT
4 H
5 C
6 NT

Lead
D 5
D 7
D Q
D J
D 9
D 4
C 3
Seamon
North

Pass
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
2
3
H 2
S 5
H 3
H 4
8
Goldman
East

3 D
4 D
4 NT
5 H


3rd
10
K
S 6
S 8
H J
S Q
10
Passell
South
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
A
6
8
H 10
H 9
S 3
Q
Sontag
West

2 C
2 NT
4 D
4 S
7 D

Lead
D 5
D 7
D Q
C 3
Lair
North

Pass
Pass
Pass
Pass
AP

2nd
2
3
H 2
5
Feldman
East

2 S
4 C
4 H
4 NT


3rd
10
K
S 6
10
Schwartz
South
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass


4th
A
6
8
Q
S A Q 8 6
H A K J
D A 7
C A K 10 2
TableS 9 4 2
H 7
D K Q J 9 4 2
C J 7 3


Par -1440
6 NT EW
S 10 7 5
H 8 5 4 3 2
D 10 6
C 9 8 5
Schwartz +17Schwartz 158-926 NT West =-14407 D West -1+100


Board 56
None Vul
S K J 10 4
H A 8 7 6
D K J 10 9 7
C
Soloway
West
1 H
3 H
AP

Lead
H 5
S K
H K
D 3
H 6
S 9
S J
D 7
Seamon
North
2 D
3 S


2nd
2
5
8
6
D 8
C 8
6
Goldman
East
Pass
Pass


3rd
10
2
3
J
S Q
10
C 2
Passell
South
3 D
4 S


4th
A
A
S 7
2
4
3
H 9
Sontag
West
1 H
4 H


Lead
D J
H 2
H Q
H J
S 4
H 10
H 9
C A
C J
S 8
S J
Lair
North
2 D
Pass


2nd
2
K
7
A
3
8
D 7
D 9
D 10
9
Feldman
East
Pass
Pass


3rd
A
6
5
C 3
2
S 5
S 6
5
K
C 8
Schwartz
South
3 D
Pass


4th
4
3
D 5
C 2
A
C 4
S 7
7
10
K
S A
H K Q J 10 9 4
D Q 6 4
C A J 8
TableS 8 6 5 3
H 5 3
D 8 2
C K 9 6 5 3


Par +420
4 S NS
S Q 9 7 2
H 2
D A 5 3
C Q 10 7 4 2

Cayne +8Schwartz 158-1004 S North =+4204 H West -2+100


Board 57
E-W Vul
S 9 8 5 3
H Q J 8 6
D K J
C A K 6
Soloway
West

1 NT

Lead
S 3
C Q
S 9
C 2
S 8
S J
H 4
H K
C 9
C 10
C 4
Seamon
North
1 C
Pass

2nd
2
K
H 2
A
H 3
7
10
7
D 2
H 8
H Q
Goldman
East
1 H
Pass

3rd
10
3
4
5
Q
5
J
D 5
J
H 5
D 9
Passell
South
Dbl
Pass

4th
K
8
A
D 3
6
C 7
A
6
6
D 4
D 6
Sontag
West

1 NT

Lead
S Q
S K
S 6
H A
H 5
S 7
H K
H 3
C Q
Lair
North
1 C
Pass

2nd
A
3
8
4
7
9
9
C 8
K
Feldman
East
1 H
2 D

3rd
5
C 3
D 9
10
D 5
D 10
C 2
D 7
7
Schwartz
South
Pass
AP

4th
2
4
10
Q
8
J
6
J
D 2
S A K 7 6
H 10
D Q 7 5
C Q J 10 4 2
TableS 2
H A K 5 3 2
D A 10 9
C 9 7 5 3


Par -130
4 C EW
S Q J 10 4
H 9 7 4
D 8 6 4 3 2
C 8
Schwartz +1Schwartz 159-1001 NT West +2-1502 D East +1-110


Board 58
Both Vul
S J
H A J 10 8 7 4 2
D K Q J 8
C Q
Soloway
West

Pass

Lead
C J
H 3
Seamon
North

4 H

2nd
A
Q
Goldman
East
Pass
AP

3rd
7
A
Passell
South
2 D


4th
Q
9
Sontag
West

Pass

Lead
C J
D 4
C 4
H J
Lair
North

4 H

2nd
A
2
3
9
Feldman
East
Pass
AP

3rd
7
K
K
3
Schwartz
South
Pass


4th
Q
A
H 2
Q
S K Q 10
H Q
D 10 6 3 2
C K 9 7 5 2
TableS 9 8 4
H K 9
D A 9 7
C J 10 8 6 4


Par +650
5 H NS
S A 7 6 5 3 2
H 6 5 3
D 5 4
C A 3
TieSchwartz 159-1004 H North +1+6504 H North +1+650


Board 59
None Vul
S A
H 8 3 2
D A Q 10 6
C K 9 7 4 3
Soloway
West

Pass
2 S


Lead
D 3
C 3
D 2
D A
H 5
S 3
C K
C 4
H J
S K
Seamon
North

1 D
Dbl


2nd
J
10
5
S 6
7
A
2
Q
6
J
Goldman
East

1 S
AP


3rd
Q
A
10
7
K
2
H 4
S 8
8
4
Passell
South
Pass
Dbl4th
4
5
9
K
2
5
6
8
A
H 3
Sontag
West

Pass
2 S
AP

Lead
D 4
S A
C 3
S J
H A
H 5
C 6
Lair
North

1 D
Pass


2nd
2
6
2
7
4
7
K
Feldman
East

1 S
Pass


3rd
J
5
A
H 8
6
K
10
Schwartz
South
Pass
Dbl
3 D


4th
Q
3
5
K
2
3
S 7 4 3
H K 9 6
D K J 5
C J 8 6 5
TableS K 10 9 6 2
H A Q 5
D 9 4
C Q 10 2


Par +140
3 H NS
S Q J 8 5
H J 10 7 4
D 8 7 3 2
C A

Cayne +5Schwartz 159-1052 S× East -2+3003 D North =+110


Board 60
N-S Vul
S J 9 8 4
H A 8
D A K 8 6
C J 8 3
Soloway
West
1 H
Pass
Pass

Lead
H K
D 6
C 2
H 2
C 8
C Q
C 9
D 10
D K
Seamon
North
Dbl
2 S
3 NT

2nd
A
2
7
6
4
S 5
S 2
J
4
Goldman
East
Pass
Pass
AP

3rd
4
Q
J
7
K
3
S 4
A
S 10
Passell
South
2 H
2 NT


4th
5
5
A
8
10
5
6
3
S 3
Sontag
West
1 H
Pass
Pass

Lead
H 4
D 6
H K
H 7
S K
H Q
H 3
Lair
North
Dbl
2 S
3 NT

2nd
5
2
8
C 3
A
C 8
C J
Feldman
East
Pass
Pass
AP

3rd
J
10
2
S 7
4
C 6
C 4
Schwartz
South
2 H
3 H


4th
A
J
6
9
6
10
C 2
S A 5 3 2
H K Q J 7 3
D J 5
C 10 7
TableS 7 6
H 4 2
D 9 7 4 3 2
C A 6 5 4


Par +600
3 NT NS
S K Q 10
H 10 9 6 5
D Q 10
C K Q 9 2Cayne +3Schwartz 159-1083 NT South -1-1003 NT North -2-200


Board 61
Both Vul
S Q 8
H 8 7
D J 10 9 5
C K Q 8 4 3
Soloway
West

1 S


Lead
C 10
C 9
C 3
S A
S 2
C K
C 4
H 8
D 3
Seamon
North
Pass
Pass


2nd
5
6
A
4
10
H 2
H 6
A
Q
Goldman
East
1 H
1 NT


3rd
8
Q
H 3
3
J
H 5
D 4
4
K
Passell
South
Pass
AP


4th
2
7
J
8
Q
D 6
D 7
9
5
Sontag
West

1 S
2 C

Lead
D J
H 9
D Q
S 5
H A
H 2
S 3
C 10
H 10
Lair
North
Pass
Pass
AP

2nd
2
8
K
8
5
4
D 9
6
3
Feldman
East
1 H
1 NT


3rd
4
Q
5
A
D 6
C 5
2
4
C J
Schwartz
South
Pass
Pass


4th
A
K
3
4
7
S Q
9
A
C Q
S J 7 6 5 3
H 9
D A K 7 6
C J 6 5
TableS A 2
H A Q 10 6 2
D 8 3 2
C A 7 2


Par -110
2 S West
S K 10 9 4
H K J 5 4 3
D Q 4
C 10 9TieSchwartz 159-1081 NT East -2+2002 C West -2+200


Board 62
None Vul
S Q 9 5 2
H 10 7
D A J
C K Q J 8 5
Soloway
West

1 NT
3 S


Lead
C 2
C Q
S A
S K
H A
C 3
H K
D 6
D A
S Q
Seamon
North

2 C
AP


2nd
4
A
7
D 5
6
10
7
J
8
4
Goldman
East
1 S
2 NT3rd
J
6
3
8
4
S 10
2
7
3
Passell
South
Pass
3 C4th
7
9
2
5
10
5
3
2
9
Sontag
West

2 S
3 H
4 H

Lead
C K
H A
H 2
H K
S 10
S K
C 2
Lair
North

3 C
Pass
AP

2nd
A
3
5
C 8
Q
H Q
9
Feldman
East
1 S
Dbl
Pass


3rd
6
4
J
C 3
A
3
Q
Schwartz
South
Pass
Pass
4 C


4th
4
7
10
6
7
2
S 10 8 3
H K J 9 8 4
D Q 9 6
C 9 4
TableS A K J 6 4
H A 2
D 10 8 7
C A 7 3


Par -140
3 S EW
S 7
H Q 6 5 3
D K 5 4 3 2
C 10 6 2

Cayne +10Schwartz 159-1183 S East -1+504 H West =-420


Board 63
N-S Vul
S 9 2
H 10 7 6 5
D Q J 6 3 2
C J 2
Soloway
West

3 C
4 S

Lead
H K
C 3
S 7
C 4
D K
C 5
Seamon
North

Dbl
Dbl

2nd
A
2
8
A
9
7
Goldman
East

3 S
AP

3rd
5
10
9
8
2
S 2
Passell
South
2 NT
4 H


4th
8
Q
Q
J
4
S 6
Sontag
West

3 S
4 S

Lead
C J
C 3
S K
C 9
Lair
North

Dbl
Dbl

2nd
4
2
A
S 9
Feldman
East

Pass
AP

3rd
6
10
2
S Q
Schwartz
South
2 NT
4 H


4th
K
Q
3
5
S A J 10 8 5 4
H A
D 9
C K 9 8 7 3
TableS Q 6 3
H J 8 4 3
D 10 7 5 4
C 10 4


Par +100
4 S× EW -1
S K 7
H K Q 9 2
D A K 8
C A Q 6 5
Cayne +3Schwartz 159-1214 S× East =-5904 S× West +1-690


Board 64
E-W Vul
S 10 7
H Q 4
D J 9 8 6 5
C Q 10 3 2
Soloway
West
Pass
2 NT
3 S

Lead
S K
S J
H J
C 3
Seamon
North
Pass
Pass
Pass

2nd
3
4
5
J
Goldman
East
1 NT
3 C
3 NT

3rd
7
10
8
A
Passell
South
2 S
Pass
AP

4th
2
A
Q
4
Sontag
West
Pass
Dbl


Lead
S K
S Q
S J
H J
H K
H 9
H 8
D K
D 2
D Q
Lair
North
Pass
Pass


2nd
3
4
5
5
Q
C 10
D 6
5
9
C 9
Feldman
East
1 D
1 NT


3rd
7
10
C 2
A
10
6
C 5
4
A
C 4
Schwartz
South
1 S
AP


4th
2
8
A
4
2
3
7
3
10
8
S 5 4 3
H A K 9 8
D K 2
C 8 7 6 4
TableS A 8 2
H J 10 6
D A Q 7 4
C K J 5


Par -140
3 H EW
S K Q J 9 6
H 7 5 3 2
D 10 3
C A 9
Cayne +8Schwartz 159-1293 NT East -2+2001 NT East +1-120
TopMain

© 1997 Richard Pavlicek