Exercise 5T41   Main


Weak Jump Shift Auctions


  by Richard Pavlicek

Fill in the missing calls for West and East.

1. None Vul
S 8
H A K J 3
D A 8 2
C A Q 10 7 5
Table S Q 10 9 7 6 5
H 2
D J 7 5
C 8 3 2

PassPass
 
 


2. N-S Vul
S K Q 6 5
H A Q 8 6
D A K 6 4
C 3
Table S 8 2
H 2
D J 3 2
C K 10 9 8 7 6 5

PassPass
 
 


3. E-W Vul
S A 9 4
H A 4
D K J 7
C A K 8 5 3
Table S 8 6 3
H Q 10 9 8 6 5
D 10 4 3
C 2

PassPass
 
PassPass
 


4. Both Vul
S 8
H A K 8 5 4
D J 6 2
C A K Q 3
Table S K Q 10 9 7
H 2
D 9 8 5 3
C 5 4 2

PassPass
 
 

Exercise 5T41   MainTop   Weak Jump Shift Auctions

5. None Vul
S 2
H A 7 3 2
D A K Q 6
C A 9 6 5
Table S K J 10 9 8 6 5
H 6 5 4
D 2
C 8 4

PassPass
 
Pass
 


6. N-S Vul
S K Q 2
H A K J 8 2
D K 7 3
C K 8
Table S 8 5 3
H 3
D A J 9 8 6 5 4
C 7 4

PassPass
 
Pass
 


7. E-W Vul
S A 4
H K Q 5
D A 9 8 2
C K Q 10 5
Table S 6 5
H A 10 9 8 7 4
D J 10 4
C 9 2

PassPass
 
PassPass
 
Pass


8. Both Vul
S K 4 3
H A Q 7
D A K 8 2
C K 10 3
Table S Q J 10 8 7 6
H 3
D 10 3
C J 9 8 5

PassPass
 
PassPass
 

Exercise 5T41   MainTop   Weak Jump Shift Auctions

9. None Vul
S A 10 3
H K 8 5
D A K 7 5
C 6 5 3
Table S 2
H Q J 10 9 7
D 9 8 4 2
C Q 4 2

DblPass
 
Pass
 


10. N-S Vul
S A 8 5 4
H
D A 10 6
C A K J 8 5 4
Table S 9 7
H 10 3 2
D K J 9 7 5 3 2
C 6

1 H4 H
 
Pass
 


11. E-W Vul
S
H A K J 9 8
D Q 7 2
C A Q J 10 7
Table S K 10 9 8 5 4
H 3 2
D 10 8 6 4
C 2

PassPass
 
PassPass
 


12. Both Vul
S A J 9 7 4
H 2
D A 6 5
C K Q 7 3
Table S
H K Q J 10 9 6 5
D 4 2
C 10 8 6 2

PassPass
 
PassPass
 

Exercise 5T41   MainTop   Weak Jump Shift Auctions

© 2012 Richard Pavlicek